BMHO_logo


БЪЛГАРСКА МЕДИЦИНСКА ХОМЕОПАТИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ
гр. София, пк 1407
ул. “Рилски езера”, бл. 15, вх. А, ап. 1
тел.: 02 968 19 12, 0888 148 912